22. Feb. 2021
Med en ny teststrategi, hvor antallet af test forventes mangedoblet, bør myndighederne tilskynde flere danskere til at bruge Smittestop-appen. Sådan lyder det fra forskere fra Aalborg Universitet, der har lavet beregninger af, hvordan kombinationen af test og brug af appen bidrager til at bryde smittekæder og potentielt kan spare samfundet mange penge i form af færre test.

Onsdag fremlagde regeringen en ny aftale med KL og Danske Regioner om, at flere borgere skal testes to gange om ugen som led i en gradvis genåbning af Danmark. I den forbindelse bør myndighederne gøre en ekstra indsats for at tilskynde flere danskere til at bruge Smittestop-appen og sikre, at den er tilgængelig for alle med smartphones. Sådan lyder opfordringen fra professor ved Institut for Datalogi på Aalborg Universitet, Kim Guldstrand Larsen.

Han bygger sin appel på nye beregninger, der viser, at netop kombinationen af massiv testning og brug af Smittestop-app tilsammen styrker indsatsen mod coronavirus:

–  Når man tester mange, finder man også flere smittede, der måske ville have været symptomfri, og det er rigtigt godt for smitteudviklingen. Men testning kan ikke stå alene, og derfor er smitteopsporing en enorm vigtig del af arbejdet. Vores beregninger viser, at brugen af Smittestop-appen kan være et virkelig godt redskab, der selvfølgelig heller ikke kan stå alene. Så kort sagt: Test er godt. Brugen af appen er godt. Men at kombinere begge dele er rigtigt godt, siger Kim Guldstrand Larsen.

Professor Kim Guldstrand Larsen, AAU Datalogi

Professor i Datalogi Kim Guldstrand Larsen, AAU. Foto: AAU

Test er dyrt – brugen af appen er gratis

Beregningerne er lavet med udgangspunkt i en individbaseret model af Nordjylland anno november 2020 med over 500.000 individer, der alle har en helbredstilstand, kombineret med data om bl.a. bopæl, arbejdspladser og familiestørrelser. Forskerne har lagt Smittestop-appen ind i modellen for at se, hvordan smitten falder, når man kombinerer massiv testning med forskellige grader af udbredelse af appen. I modellen antager de, at borgerne bruger appen korrekt, og at den samtidig fungerer upåklageligt.

"Vores tal viser, at man får næsten samme gevinst ved at teste 15.000 borgere og sikre en meget bred udbredelse af appen, som hvis man alene testede 30.000."
Professor Kim Guldstrand Larsen, AAU

Med udgangspunkt i det aktuelle testniveau, hvor man i Danmark tester ca. 1 mio. om ugen, og ca. 15.000 nordjyder om dagen, ville der i Nordjylland være i alt 72.326 smittede under et forløb på 45 dage – vel at mærke hvis borgerne ikke benyttede appen til smitteopsporing. Hvis man udover at teste de 15.000, sikrede, at 30 procent af borgerne også benyttede appen, ville tallet falde til knap 70.000 og til knap 65.000, hvis halvdelen af befolkningen brugte appen. Hvis man sikrede, at 80 procent anvendte appen, ville tallet falde til 53.232. Altså en reduktion på 26 procent fra udgangspunktet.

Smittestop App visual

Læs mere om smitte|stop på smittestop.dk

– Vores tal viser, at man får næsten samme gevinst ved at teste 15.000 borgere og sikre en meget bred udbredelse af appen, som hvis man alene testede 30.000. Selv om en udbredelse af appen fra 30 til 50 procent gør en forskel, så giver det en endnu større reduktion at øge fra 60 til 80 procent. Det er så at sige ”de sidste udbredelsesprocenter”, der virkelig batter, siger Kim Guldstrand Larsen og forklarer, at det er den omvendte situation med test, da den gunstige effekt aftager i takt med, at man øger antallet af test.

– Uanset hvor udbredt appen er, er gevinsten ved at øge antallet af daglige test fra 15.000 til 30.000 større end ved at øge antallet af test fra 100.000 til 170.000.

Kim Guldstrand Larsen, der også er en af ATVs digitale vismænd, forudser derfor, at der kan være mange penge at spare ved at fremme brugen af appen, da den massive testning er enormt dyr.

– Vi har en gratis app tilgængelig – og uanset, hvor godt eller dårligt den virker, eller hvor udbredt den er, så ville det hjælpe, hvis endnu flere brugte den. Generelt synes jeg, at det ville være helt logisk i endnu højere grad at benytte digitale løsninger til smitteopsporing.

Poul Due Jensens Fond har støttet forskningsprojektet bag tallene med 1,2 mio. kr: Beslutningsstøtte til myndighederne.

Grafik: Antal smittede i Nordjylland over en periode på 45 dage

COVID-19 forskning

Fonden har i 2020 støttet en række COVID-19 forskningsinitativer