19. Nov. 2019
Når Aarhus Maskinmesterskole åbner en afdeling i Viborg i 2021, sker det fordi en række lokale aktører har engageret sig og stået sammen om at bane vejen for den nye uddannelse.

Når dørene åbner for de første studerende til den nye uddannelse om cirka halvandet år, sker det på baggrund af et stærkt samarbejde og stor opbakning fra lokale aktører, der har vist engagement og handlekraft til at få uddannelsen til Viborg Kommune.

Holdet bag det stærke samarbejde, der får Aarhus Maskinmesterskole til Viborg er Kirsten Holmgaard, direktør Mercantec, Kim Nøhr Skibsted, fondsdirektør Poul Due Jensen Fond, Martin Pedersen, CEO JP Group, Ulrik Wilbek, borgmester Viborg Kommune, Henrik Larsson, direktør Center for Industri, Anders Hanberg Sørensen, rektor Aarhus Maskinmesterskole, Niels Egon Stilling, bestyrelsesformand Anders Brøndums Velgørende Fond og Marjanne Grønborg, Senior Vice President DEIF. Foto Flemming Jeppesen.

På uddannelsesfronten kommer Viborg Kommune til at stå endnu stærkere fra sommeren 2021, når Aarhus Maskinmesterskole åbner en afdeling i Viborg.

"Det fremragende samarbejde mellem erhvervsliv, uddannelser og kommune er et skoleeksempel på, hvordan vi alle aktivt bidrager til at gøre Viborg til en endnu mere attraktiv uddannelses- og karriereby. Der er store perspektiver i at maskinmesteruddannelsen kommer til Viborg. Dels får vi en videregående, teknisk uddannelse på højt niveau, dels imødekommer uddannelsen mange af de behov, som lokale virksomheder efterspørger. Det ligger helt i tråd med ambitionerne i Karriereby Viborg."
Ulrik Wilbek, borgmester i Viborg Kommune.

Viborg Kommune har bidraget med 3 mio. kr. til den nye uddannelse. De resterende midler er fundet hos erhvervslivet.

Unik imødekommenhed

Når den nye uddannelse åbner i Viborg, bliver det i et samarbejde mellem Aarhus Maskinmesterskole og Mercantec. Planen er, at Mercantec skal stå for undervisningen på 1. – 3. semester, den såkaldte værkstedsskole, og Aarhus Maskinmesterskole skal varetage undervisningen i den resterende uddannelsesperiode fra 4. – 9. semester.

Hos Aarhus Maskinmesterskole glæder de sig også til, at de snart kan sige velkommen til studerende i Viborg. Rektor Anders Handberg Sørensen udtaler:

– Jeg har i forbindelse med etablering af uddannelsen i Viborg oplevet en unik imødekommenhed fra både kommune og erhvervsliv, og jeg ser frem til at åbne uddannelsen i Viborg. Aarhus Maskinmesterskole uddanner maskinmestre på højt niveau og med den opmærksomhed, som uddannelsen har fået fra det lokale erhvervsliv, kan vi skabe et stærkt virksomhedsnetværk omkring uddannelsen til gavn for både uddannelsen og erhvervslivet.

Økonomisk og praktisk hjælp

For at få Aarhus Maskinmesterskole til Viborg var det nødvendigt at finde 9 mio. kr. til indkøb af special-udstyr til uddannelsen. Og det mål er nu nået takket være bidragsydere blandt kommunens små og store virksomheder.

En af dem er Poul Due Jensens Fond i Bjerringbro, der har bidraget med 3 mio. kr.

– Det er afgørende for fortsat moderne industriproduktion i det midtjyske, at der til stadighed er adgang til kvalificeret teknisk arbejdskraft. At maskinmesteruddannelsen nu vil blive udbudt i Viborg, vil uden tvivl bidrage positivt til fremtiden og ikke mindst styrke tilgængeligheden af kvalificeret teknisk arbejdskraft til produktionsindustrien i Midtjylland – herunder ikke mindst Grundfos. For samfundet som helhed er det en styrke, at uddannelserne spredes ud over landet. Vi er glade for muligheden for at kunne bidrage til, at denne vigtige uddannelse kan tilbydes i Viborg og omegn, siger Kim Nøhr Skibsted, Fondsdirektør hos Poul Due Jensens Fond.

Foruden kontante bidrag har flere virksomheder sagt ja til at hjælpe med blandt andet praktikpladser, projektopgaver, virksomhedsbesøg og øvrigt uddannelsesrelevant udstyr.

Fra venstre: Martin Pedersen, CEO, JP Group, Kim Nøhr Skibsted, fondsdirektør, Poul Due Jensens Fond, Anders Hanberg Sørensen, rektor, Aarhus Maskinmesterskole, Ulrik Wilbek, borgmester, Viborg Kommune, Niels Egon Stilling, bestyrelsesformand, Anders Brøndums Velgørende Fond
Kommune

House of Industry

Den nye uddannelse kommer til at ligge i “House of Industry”, der bliver bygget i Banebyen. Bygherre er Ejegod Ejendomme, der bygger på en grund, de i forvejen ejer.

Under ét tag samler “House of Industry” et virksomhedsnært miljø med tekniske uddannelser, lokal erhvervsservice samt iværksætter- og inkubationsmiljø. Bag det nye hus står Viborg Kommune, Aarhus Maskinmesterskole, Mercantec, VIBORGegnens Erhvervsråd og Center for Industri. Alle parter har arbejdet sammen på at skaffe et økonomisk grundlag for indkøb af særligt udstyr til de to uddannelsesinstitutioner.

Mens Aarhus Maskinmesterskole og Mercantec naturligt har deres særlige fokus på etablering og drift af maskinmesteruddannelse og værkstedsskole, har VIBORGegnens Erhvervsråd og Center for Industri især fokus på etablering og drift af erhvervsservice samt iværksætter- og inkubationsmiljøet i “House of Industry”.

Om uddannelsen

  • Maskinmesteruddannelsen er en bred videregående teknisk uddannelse på professionsbachelorniveau.
  • Uddannelsen kræver enten en gymnasial baggrund eller en faglig uddannelse, der kan give adgang.
  • Aarhus Maskinmesterskoles afdeling i Viborg vil årligt optage 30 studerende på maskinmesteruddannelsen.

Se i øvrigt Viborg Kommunes pressemeddelselse