15. Oct. 2018

Poul Due Jensens Fonds bestyrelse ændres, da de tre bestyrelsesmedlemmer Jens Bager, Ingelise Bogason og Anne-Birgitte Albrechtsen har meddelt, at de ønsker at udtræde grundet uenighed om strategien for fonden. Fondens bestyrelse, der består af tolv medlemmer, vælger inden for kort tid ny formand og næstformand.

Endvidere har fonden nu igangsat en proces med at finde tre nye medlemmer. Dette arbejde forventes afsluttet inden for tre måneder.