25. Oct. 2018
Poul Due Jensens Fond har på sit bestyrelsesmøde den 24. oktober 2018 valgt Estrid Due Hesselholt som ny formand. Jens Moberg er valgt som ny næstformand.

Estrid Due Hesselholt udtaler:

“Poul Due Jensens Fond vil altid have og har altid haft som sit fremmeste formål at styrke og udvikle sin rolle som både aktiv og ansvarlig ejer af Grundfos og som erhvervsdrivende fond med almennyttig interesse og støtte inden for forskning, social ansvarlighed og projekter i udviklingslande, der fremmer adgang til rent drikkevand på den mest bæredygtige måde. Dette arbejde fortsætter vi ufortrødent. Fonden er desuden i god dialog med flere kompetente og engagerede kandidater til de ledige pladser i fondens bestyrelse. Dette forventes afsluttet inden for de næste to til tre måneder”.

Læs mere om Fondsbestyrelsens sammensætning.