29. Apr. 2022
I anledning af Grundfos-koncernens generalforsamling 29. april offentliggør Poul Due Jensens Fond en rekordstor donationsramme: I 2022 forventer Fonden at uddele i alt 250 millioner kroner til vigtige formål både herhjemme og ude i verden.

Selvom 2022 er startet turbulent ud med både krig på europæisk jord og deraf en lurende global fødevarekrise samt fortsat pandemi flere steder i verden, så er der alligevel grund til at notere sig de lyse sider. Ovenpå et rekordår i Grundfos har Poul Due Jensens Fond nemlig besluttet at skrue op for uddelingerne endnu en gang, og bestyrelsen har derfor besluttet at uddele hele 250 millioner i 2022.

– Over de seneste fem år har der været vækst i uddelingerne – fra 15 til 200 millioner årligt, noget vi især kan takke de 20.000 dygtige og hårdtarbejdende Grundfos-ansatte over hele verden for. Uden deres indsats ville vi ikke kunne gøre så meget godt, og når de yder en ekstra indsats kan vi som fond give endnu mere tilbage til verden. Det er er der mere end nogensinde brug for, siger fondsdirektør Kim Nøhr Skibsted.

Over halvdelen af Fondens uddelinger i 2021 gik til projekter og indsatser uden for Danmark, primært vandprojekter i udviklingslande, men lokalsamfund kloden over har også nydt godt af mindre bevillinger fra Fondens Community Engagement Grant, som medarbejdere i Grundfos-selskaber over hele verden kan søge på vegne af lokale partnere.

Kim Nøhr Skibsted

Når Grundfos’ ansatte yder en ekstra indsats, kan vi som fond give endnu mere tilbage til verden. Det er er der mere end nogensinde brug for, siger fondsdirektør Kim Nøhr Skibsted. Foto: Montgomery

Stigende donationer

Fonden reviderede i 2021 donationsstrategien til at omfatte en ambition om globalt medborgerskab: Fonden ønsker at være en aktiv deltager i den globale agenda omkring missionsdrevet forskning, bæredygtige vandløsninger, klima og sociale fremskridt og opmuntrer selskaberne i Grundfos-koncernen til at udleve stifterens værdier gennem lokal støtte til projekter i hele verden. Endelig skal øget synergi mellem Fondens filantropiske programområder øge vores globale engagement. Læs mere i Fondens årsskrift 2021 (PDF)

grafik

Fondens donationer er steget over årene.

Historisk Grundfos-år

Grundfos-koncernen har, trods pandemien, nedlukninger og den største organisationsforandring i virksomhedens 76-årige historie, skabt solide resultater med flot salgsvækst og bedste indtjening nogensinde siden virksomhedens start i 1944. Læs Grundfos’ 2021-årsregnskab her.

Som den største aktionær og primære ejer har det været meget tilfredsstillende at følge den flotte udvikling, der også indbefattede købet af den amerikanske virksomhed MECO. Fonden har stor tillid til, at ambitioner og forventninger udtrykt i koncernens forretningsstrategi vil blive nået i årene fremover. Grundfos lukkede 2021 med et resultat på knap 2,6 milliarder kroner (mod 1,9 milliarder i 2020), og  50% af årsresultatet udbetales til aktionærerne. Fonden ejer 88 % af Grundfos og modtager i alt 1.121 millioner i dividende efter godkendelsen af årsregnskabet på generalforsamlingen. Denne indtægt kommer til at indgå i Fondens årsregnskab for 2022.

Ansvarlige investeringer

Fonden har i de seneste år investeret sine frie midler i aktier og obligationer  følger FN’s Global Compact principper. Desuden har Fonden besluttet at orientere sine investeringer og portefølje i retning af ESG-fokus (Environment-Social-Governance).

Risikoniveauet i forbindelse med investeringerne må ikke have indflydelse på Fondens evne til at opretholde et aktivt ejerskab af Grundfos-koncernen. Bl.a. har Fonden en tilbagebetalingsforpligtelse over for minoritetsaktionærerne. Dette kan du læse mere om i årsskriftet for 2021 (s. 68-71).

  • Fondens 2021-regnskab kan hentes her.
"Grundfos lukkede 2021 med et resultat på knap 2,6 milliarder kroner (mod 1,9 milliarder i 2020), og 50% af årsresultatet udbetales til aktionærerne. Fonden ejer 88 % af Grundfos og modtager i alt 1.121 millioner i dividende efter godkendelsen af årsregnskabet på generalforsamlingen."