25. Mar. 2019

I forbindelse med presseomtalen af valget af Christian Schønau som formand for Poul Due Jensens Fond udtaler Christian Schønau:

“Det er ikke holdbart, at der kan rejses tvivl om en sammenblanding af interesser mellem mit hverv som hofchef for Kronprinsparret og bestyrelseshvervet i Poul Due Jensens Fond. Derfor har jeg meddelt bestyrelsen for Fonden, at jeg stopper som bestyrelsesmedlem og formand, når Fonden har haft rimelig tid til at finde en erstatning, eller senest på næste bestyrelsesmøde i juni måned.”

“Vi tager med beklagelse og ærgrelse Christian Schønaus beslutning til efterretning”, meddeler Kim Nøhr Skibsted, fondsdirektør.