11. Nov. 2021
Professor MSO Mads Albertsen, Aalborg Universitet, Institut for Kemi og Biovidenskab, tildeles Grundfosprisen 2021 torsdag den 11. november ved en stort anlagt forskerfest i Bjerringbro. Prisen overrækkes af Jens Maaløe, bestyrelsesformand i Poul Due Jensens Fond (Grundfos Fonden) og formand for Grundfospris-komiteen.

Professor MSO Mads Albertsen, Aalborg Universitet, Institut for Kemi og Biovidenskab, tildeles i dag Grundfosprisen 2021 som en anerkendelse for hans forskning inden for mikrobiologi og bioinformatik, anvendt til analyser af mikrobielle samfund.

Grundfosprisens bedømmelsesudvalg har særligt lagt vægt på Mads Albertsens bidrag i relation til udvikling og anvendelse af metoder til identifikation af enkelte mikroorganismer i komplekse mikrobielle samfund, opdagelsen af comammox-bakterien, en hidtil ukendt og afgørende deltager i den globale kvælstofcyklus, samt udvikling og anvendelse af metoder til kortlægning af de hidtil ukendte ’grene af livets træ’, de mikroorganismer, som ikke på nogen måde kan dyrkes i laboratorier.

Mads Albertsens helt unikke indsats i forbindelse med COVID-19 fremhæves også som en af bevæggrundene for valget: Da Danmark blev lukket ned, kastede Mads Albertsen sin ekspertise, sin forskergruppe og sit laboratorium ind i kampen, og over 99% af al genom-sekventering af positive COVID-19 prøver i Danmark frem til sommeren 2021 er foregået i Mads Albertsens laboratorium.

”Den præcise overvågning af fx væksten af B.1.1.7-varianten havde direkte effekt på den danske epidemi-håndtering og har derigennem reddet hundredevis af menneskeliv. Forskningens nødvendighed for et moderne samfund kan ikke demonstreres tydeligere,” understreger Jens Maaløe, bestyrelsesformand i Poul Due Jensens Fond og formand for Grundfospris-komiteen.

Mads Albertsen i laboratoriet.

Siden 2018 har Grundfosprisen været målrettet unge forskere gennem temaet “The Stars of Tomorrow”. Mads Albertsen er således den fjerde unge forsker, som modtager prisen. Foto: Institut for Kemi og Biovidenskab, Aalborg Universitet.

Bemærkelsesværdigt er også opbygningen af et unikt internationalt netværk af forskere og forskergrupper, ikke mindst ved begavet anvendelse af sociale medier som Twitter og LinkedIn.

750.000 til fri forskning

Med prisen følger en bevilling på 750.000 kroner, som prisvinderen frit kan disponere over i sin videre forskning.

”Jeg er stolt og taknemlig for anerkendelsen, der bygger på mange års samarbejder med andre ildsjæle”, siger en glad Mads Albertsen.

Adspurgt hvad bevillingen skal bruges til, svarer han:

Bevillingen skal bruges til at fastholde vores unge talenter, hvilket ofte kan være svært, hvis der ikke er en bevilling der passer tidsmæssigt.”

"Da Danmark blev lukket ned, kastede Mads Albertsen sin ekspertise, sin forskergruppe og sit laboratorium ind i kampen, og over 99% af al genom-sekventering af positive COVID-19 prøver i Danmark frem til sommeren 2021 er foregået i Mads Albertsens laboratorium."

Mads Albertsen – vinder af Grundfosprisen 2021 from Grundfos Foundation | PDJF on Vimeo.

Om Grundfosprisen

Grundfosprisen blev oprettet af Poul Due Jensens Fond (Grundfos Fonden) i 2001 for at stimulere, anerkende og støtte national og international forskning i banebrydende, samfundsgavnlige og fremsynede løsninger inden for det tekniske og naturvidenskabelige område.

Siden 2018 har Grundfosprisen været målrettet unge forskere gennem temaet “The Stars of Tomorrow”. Mads Albertsen er således den fjerde unge forsker, som modtager prisen bestående af skulpturen Be-Think-Innovate og 1 million kroner, hvoraf 750.000 er øremærket til videre forskning inden for vinderens felt.

Prisen uddeles på Grundfos Center i Bjerringbro torsdag eftermiddag ved et arrangement målrettet forskere og studerende. Der er adgang for pressen.

  • Læs mere om prisuddelingen her
  • Find tidligere vindere her

Forskningsstøtte

Fonden støtter forsknings- og læringsinitiativer inden for naturvidenskab og teknik