10. Dec. 2020
Ann-Line Birkeskov Drejer Axelsen har i specialet ”Ensom i en social verden” afdækket hvordan ensomhedens tabu kan afholde unge fra at opsøge hjælp.

Af Ann-Line Birkeskov Drejer Axelsen, praktikant, DEFACTUM

Ensomhed er en følelse, som vi alle kan opleve fra tid til anden. Mens kortvarig ensomhed er relativt harmløs, så kan der være sundhedsmæssige konsekvenser ved langvarig ensomhed – heriblandt udviklingen af type 2 diabetes, hjerte-kar-sygdomme, depression samt tidlig død. Blandt unge mellem 16 til 29 årer andelen af personer, der oplever langvarig ensomhed hele 12,3 %. Tallet er desværre steget gradvist over de seneste år, og er nu på det højest sete niveau til dato.

"Ensomhed er et socialt tabu. Man er sårbar på en træls måde og lidt den der diskurs af at ’jamen så̊ er det ens egen skyld, så gør man ikke nok’. Det er det jeg tænker når jeg hører ’ensomhed’. Jeg tænker INTET positivt ved det."
Anna (25 år)

På baggrund af denne stigning i ungdomsensomheden, ønskede jeg i specialet ”Ensom i en social verden” at undersøge, hvordan ensomme unge oplever det at være ensomme. På baggrund af interviews med otte unge mennesker i alderen 18 til 29 år fandt jeg, at de oplevede ensomhed som et stort tabu. De beskrev, at dette tabu bl.a. var en barriere for dem for at kunne opsøge hjælp for deres ensomhed.

De unge fortalte, at de oplevede, at der i samfundet er en idé om, at ensomme personer er indadvendte, ingen venner har og måske lidt underlige. Dette kunne de ikke se sig selv i. For til trods for følelsen af langvarig ensomhed så de unge derimod dem selv som udadvendte, med forskellige tætte venner, kærester og familier. De beskrev en modvilje imod at blive associeret med det tabu og de forestillinger, der er om ensomme mennesker, hvilket gjorde, at de ikke opsøgte hjælp ved f.eks. organisationer, der beskæftiger sig med ensomhed. De holdt derimod følelserne for sig selv, hvilket for nogle af dem var med til at forværre deres ensomhedsfølelse.

"De unge fortalte, at de oplevede, at der i samfundet er en idé om, at ensomme personer er indadvendte, ingen venner har og måske lidt underlige. Dette kunne de ikke se sig selv i. "
Ann-Line Birkeskov Drejer Axelsen

Tabuer kan brydes ved at befolke dem

De unge livseksperters betragtninger om tabuet omkring ensomhed råber på vigtigheden af, at ingen føler sig alene med denne følelse. Det er svært at skulle stille sig frem og sige ”jeg føler mig ensom” – særligt i en hypersocial ungdomskultur, der er fyldt af liv og yderst gruppeorienteret.

"Men der er jo sådan noget ’ensomme i byen’, eller ’gåture for ensomme’. Jeg har altid følt, at det var sådan lidt ’hold nu kæft mand, tænk nu hvis at man mødte nogen, som man vidste, hvem var, og det bare var skrækkeligt’. Så̊ jeg har altid sådan følt, at det er noget, som jeg skulle holde for mig selv."
Freja (26 år)

Projektet Flere i Fællesskaber ønsker bl.a. at imødekomme dette behov ved at udbrede viden om ensomhed samt skabe fællesskaber, hvor unge som ældre kan deltage i trygge rammer. Herunder er et af de anderledes tiltag udbredelsen af generationsmøder, som vil give unge mennesker mulighed for at spejle sig i ældre borgere med større livserfaring, som kan give dem en modvægt til presset omkring uddannelse, karriere og socialt liv.

 

Flere i Fællesskaber vil skabe nye veje ud af ensomhed og ind i fællesskaber for borgerne i Silkeborg Kommune. Ensomhed er et alvorligt problem i Danmark. Særligt de unge og de ældste ældre er hårdt ramt af ensomhed. Som samfund har vi et ansvar for at komme ensomheden til livs. Se mere her

 

 

Inklusion og fællesskaber

Fonden støtter projekter og initiativer der inkluderer udsatte i fællesskaber og på arbejdsmarkedet