01. Dec. 2023
Poul Due Jensens Fond øger igen den årlige støtte til juleindsamlinger fra 3 til 4 millioner kroner. Støtten går til Mødrehjælpen, Røde Kors, Dansk Folkehjælp og Børnehjælpsdagen.

Julen er hjerternes fest. Mens de fleste børn og voksne glæder sig til julen, så er højtiden for mange børnefamilier i Danmark forbundet med store bekymringer og afsavn. De har ikke råd til julemiddag, juletræ eller gaver. Ikke mindst for børnene er julen forbundet med følelsen af at stå udenfor.

"Vi ved, at julehjælpen hvert år skaber kontakt til udsatte familier, som senere kan få gavn af andre indsatser fra de organisationer vi støtter. "
Kim Nøhr Skibsted, fondsdirektør

Som vanligt har Fonden derfor valgt at støtte en række organisationer, som rækker ud til Danmarks udsatte børn og deres familier med julehjælp. Bevillingerne er øget for at sikre den langsigtede indsats for familierne.

“Desværre går det den forkerte vej, når vi ser så voldsomme stigninger i ansøgningerne om julehjælp. Men vi ved, at julehjælpen hvert år skaber kontakt til udsatte familier, som senere kan få gavn af andre indsatser fra de organisationer vi støtter. Derfor har vi lagt op til at op til 500.000 kr. anvendes til opfølgende arbejde med familierne. Det er årsagen til, at bevillingerne til Røde Kors og Mødrehjæpen igen i år er hævet ift. sidste år,” siger fondsdirektør Kim Nøhr Skibsted.

Røde Kors: 1,6 millioner kr.

Fonden bevilger i år 1,6 millioner til Røde Kors’ juleindsamling. Hver familie modtager et gavekort til COOP til en værdi af 900 kr. eller en julekurv fyldt med julens madvarer. Ofte får børnene også en lille gave.

Julehjælpen bliver uddelt lokalt af frivillige i 195 Røde Kors-afdelinger landet rundt. Modtagerne udvælges i samarbejde med kommunerne for at sikre, at hjælpen kommer de mest trængte familier til gode. Røde Kors tilbyder desuden hjælp og støtte til familierne resten af året ved at invitere dem indenfor i deres familieaktiviteter, så børnene f.eks. kan få hjælp til lektierne og komme på ferielejr.

”Det er utrolig vigtigt, at vi kan tilbyde en håndsrækning og et pusterum til økonomisk pressede børnefamilier, så de også kan glæde sig til julen. Derfor er vi dybt afhængige af danskernes store givervilje, og støtten fra fonde, puljer, virksomheder og privatpersoner er vigtigere end nogensinde. Vi ønsker at hjælpe så mange som muligt og give børnene i disse familier en jul på lige fod med deres klassekammerater. Og netop derfor er donationen fra Grundfos Fonden afgørende i vores arbejde med at kunne hjælpe udsatte børnefamilier i juletiden”, siger Anders Ladekarl, generalsekretær i Røde Kors

I 2022 modtog 19.584 familier julehjælp fra Røde Kors. Det var en 30 % stigning i forhold til 2021, hvor 15.000 familier modtog julehjælp.

Fonden støtter i år Røde Kors’ juleindsamling med 1,6 millioner. Foto: Røde Kors

Mødrehjælpen: 1,6 millioner kr.

Mødrehjælpens Julehjælp er en økonomisk hjælp, der dækker udgifter til bl.a. julemad og julegaver. Samtidig er Julehjælpen også en langsigtet indsats, hvor familierne har mulighed for at få socialfaglig rådgivning samt deltage i lokale aktiviteter og fællesskaber, når julen er slut. Derfor går nogle af midlerne fra Julehjælpen til organisationens rådgivningstilbud.

"Over 21.000 familier har ansøgt om Julehjælp i år. Det er en trist rekord. Vi har aldrig modtaget så mange ansøgninger før, og vi er bekymrede for, om vi er i stand til at hjælpe alle. Med vores Julehjælp kan vi tænde lys hos både børn og forældre. Ikke bare juleaften, men for en vej ud af den svære situation en far eller mor står i."
Mødrehjælpen

Mødrehjælpen har uddelt økonomisk julehjælp til udsatte børnefamilier siden 2007. I 2022 kunne 19.823 børn i udsatte børnefamilier få glæde af Mødrehjælpens julehjælp.

Børnehjælpsdagen: 300.000 kr.

Fonden har siden 2018 sponsoreret Børnehjælpsdagens traditionsrige julefester i Aarhus, Aalborg, Herning, Kolding, København, Odense, Roskilde og Vordingborg for omkring 1000 anbragte børn og unge, der bor på døgninstitutioner og opholdssteder i hele landet. Aldersgruppen er fra 2-23 år.

“Julefesterne er for mange af børnene en tilbagevendende og positiv tradition i en ellers til tider svær tid for netop denne målgruppe. For mange er julen familiernes fest, men det kan være svært, hvis ens egne familierelationer er brudte eller fyldt med udfordringer. Derfor er det ekstra vigtigt at skabe et trygt forum, hvor julens glæde kan sænke sig og vi kan få fyldt børnene og de unge op med begejstring, glæde, gode relationer og et stærkt fællesskab,” forklarer Ida Lissau Jacobsen, Projekt- og Arrangementschef hos Børnehjælpsdagen

Julefest på Kunsten i Aalborg, 2022.

Rapperen Jøden deler julegaver ud ved Børnehjælpsdagens julefest på Kunsten i Aalborg, 2022. Foto: Roar Paaske

Dansk Folkehjælp: 500.000 kr.

For fjerde år i træk oplever Dansk Folkehjælp en stigning i antallet af ansøgere til Julehjælp. I år har i alt 21.544 familier søgt om hjælp til at håndtere højtiden, hvilket udgør en stigning på 2.500 ansøgninger sammenlignet med sidste år. Siden 2021 er antallet af ansøgere vokset med 28%. Disse tal indikerer for Dansk Folkehjælp et vedvarende og voksende strukturelt problem i Danmark.

"Hvis vi som samfund ikke ændrer vores tilgang til fattigdomsproblemet i Danmark, så vil situationen være den samme år efter år. Vi er nødt til at tage udviklingen alvorligt og én gang for alle kigge på langsigtede og helhedsorienterede løsninger. Det, vi skal have særligt fokus på, er støtte til familierne og skabe muligheder for at indgå i fællesskaber, deltage i fritidsaktiviteter, tage uddannelser og komme i job."
Mirka Mozer, generalsekretær, Dansk Folkehjælp

Siden 2006 har Dansk Folkehjælp uddelt Julehjælp, men det bliver svære og svære at følge med, konstaterer Mirka Mozer, generalsekretær hos Dansk Folkehjælp:

“Der er en tendens til, at fattigdomsproblematikken kun bliver taget tilstrækkeligt alvorligt i de kolde vintermåneder, hvor mange udsatte børnefamilier har akut brug for hjælp, og når så året er omme, har vi som samfund glemt, hvor mange der egentlig råbte op – men økonomisk udsatte børn og voksne har stadig brug for både direkte hjælp og langsigtede indsatser. Problemet forsvinder jo ikke af sig selv,” lyder det fra Mirka Mozer.

Noah og Lilje

Noah og Lilje. Foto: Dansk Folkehjælp.