Rapporteringscyklus
Bestyrelsen for Grundfos-koncernen fremlægger i løbet af hvert kalenderår et fuldt business review for Fondsbestyrelsen.

Dette business review dækker følgende områder:

• Den finansielle situation,
• Forretnings- og markedsudvikling,
• Kundetilfredshed,
• Teknologi- og produktudvikling
• Strategi-implementering
• Medarbejder- og talentudvikling,
• Bæredygtighed, inklusiv social ansvarlighed,
• Koncernens risikoprofil,
• De overordnede mål for Grundfos koncernen,
• Efterlevelse af stifterens værdinormer

"Den detaljerede gennemgang af den finansielle situation, forretnings- og markedsudvikling, og strategiimplementering forelægges på fondens årsmøde i marts måned."
Christian Hartvig, Direktør Poul Due Jensens Fond

Redegørelsen for teknologi og produktudvikling, medarbejder- og talentudvikling, bæredygtighed og social ansvarlighed, herunder sikring af en rummelig arbejdsplads og ansvar over for lokalsamfund, hvor Grundfos er etableret, behandles på fondsbestyrelsens møde i efteråret.

Koncernens risikoprofil, status for koncernens efterlevelse af de overordnede mål for Grundfos koncernen og stifterens værdinormer behandles på fondsbestyrelsens møde i december måned.

Se også: Formål og fundats