Aarhus gentænkte frivilligt arbejde
Som en del af den europæiske kulturhovedstad Aarhus 2017 fik man i Aarhus hjælp af mange frivillige til at få de mange store og små begivenheder til at løbe af stablen. En del af det arbejdet havde til hensigt at integrere personer, vi sjældent ser som frivilligt arbejdende, i Aarhus 2017 og i fællesskabet om det frivillige arbejde.

Frivillighed for alle

Projektet ”Frivillighed for Alle” havde som ambition om at få flygtninge, socialt udsatte og handicappede til at være med som frivillige hjælpere. Frivilligt arbejde kan understøtte, at man er en del af en gruppe, og man kan desuden få sat sine kompetencer i spil – måske også dem man ikke var klar over, at man besad. Der er mange gode argumenter, der understøtter ambitionen.

En del af meget

Da Aarhus 2017 åbnede den 21. januar, deltog 101 i optoget samt op til eventet. Mange havde været med til at lave lamper m.v. Når krydstogtskibene lagde til kaj i Aarhus, blev de modtaget af frivillige, der har hjulpet med at vise vej, byde på små rugbrødsmadder, og svare på alverdens spørgsmål. Når BKIs kaffevogn har været at finde ved diverse kulturelle arrangementer, har ”Frivillighed for Alle” været med.

Vigtige forberedelser

Bag den mangfoldige tilsynekomst at frivillige ligger der mange timers ihærdigt arbejde, mange blindgyder og meget læring. Eksempelvis er det svært for flygtninge, der skal gå til mange timers sprogundervisning, og som ikke kender til den danske foreningskultur at begribe, hvordan arbejde uden løn hænger sammen. Eller hvordan samarbejder man med fysisk handicappede, når de frivilliges mødested ligger på anden sal uden elevator? Hvordan får man adgang til ensomme unge, der eventuelt kunne rekrutteres til frivilligt arbejde?

Læringer for andre

Projektet Frivillighed for Alle afsluttedes med udgangen af april 2018. De sidste måneder af projektet blev brugt på at lave opsamling af de indhentede erfaringer for at kunne dele vigtige læringer med andre, der kunne have lignende ambitioner.

Mindet 6, 8000 Aarhus C, Denmark

Andre programmer

Mere information om Fondens arbejde inden for Inklusion på arbejdsmarkedet

Relationel Velfærd

Samarbejdspartner

Den Sociale Investeringsfond (DSI)

Et stærkt Børns Vilkår i Vestdanmark

Samarbejdspartner

Børns Vilkår

Kollektive Ungebudgetter

Samarbejdspartner

Socialt Udviklingscenter (SUS)

DIF Veteran Match

Samarbejdspartner

DIF Soldaterprojekt

Mærk Jobbet

Samarbejdspartner

Flexfabrikken

Job i almene boligområder II

Samarbejdspartner

BoligViborg, DISCUS

Rekruttering til havnen II (afsluttet)

Samarbejdspartner

Norddjurs Kommune, Grenaa Havn

Antibulli Håndbold

Samarbejdspartner

Hej Fonden

Rekruttering til havnen (afsluttet)

Samarbejdspartner

Norddjurs Kommune

Socialt Jobmatch (afsluttet)

Samarbejdspartner

Syddjurs Kommune, Socialt Udviklingscenter (SUS), Randers Kommune

Uddannelsesparat (afsluttet)

Samarbejdspartner

Skive Kommune

Foreningsliv for alle

Samarbejdspartner

DGI

Fuld fart (afsluttet)

Samarbejdspartner

Randers Gymnastiske Forening

RUN (afsluttet)

Samarbejdspartner

Randers Ungdomsskole, UngNorddjurs

Vild med Dansk (afsluttet)

Samarbejdspartner

Underværket