27. Nov. 2017
Idræt, bevægelse og fællesskab er grundstenene i DGI.

DGI som paraplyorganisation omfatter 6.300 medlemsforeninger, 100.000 frivillige ledere, trænere og instruktører samt 1,5 mio. idrætsaktive. Det udgør den organisatoriske forudsætning for indsatsens succes og muliggør mobiliseringen af et udstrakt netværk lokalt. DGI har en særlig faglighed vedrørende inklusion af ikke-foreningsvante personer. Enheden DGI Inklusion har administreret ordningen ”Foreningsliv for alle” siden 2011.