15. May. 2019
Poul Due Jensens Fond trykker generelt ikke ret meget, men når vi gør, skal det gøres ordentligt. Derfor trykker vi vores årsskrift på den allermest skånsomme måde der findes.

Den 14. maj havde Fonden besøg af Bent Hübertz fra KLS PurePrint, som overrakte et miljødiplom på 0,4 tons sparet miljøskadeligt slagger fra produktion af fondens tryksager, hovedsagelig Fondens årsskrift og diverse tryksager i forbindelse med Grundfosprisen og Fondens medarbejderpriser.

Bent Hübertz fra Fondens trykkeri, KLS PurePrint, overrækker miljødiplom til fondsdirektøren. Foto: PDJF

Selvom vi i Danmark er verdensmestre i at genanvende pap og papir, efterlader selv de mest miljøvenlige tryksager på markedet (fx Svanemærket) i dag et restprodukt på 25 procent, som indeholder skadelige kemikalier og tungmetaller, og som derfor skal opmagasineres på depoter [kilde: KLS PurePrint].

KLS PurePrints Cradle-to-Cradle-certificerede trykmetode garanterer fuld bæredygtighed og 100 procent bionedbrydelighed i alle trykkeriets produkter og fremstillingsprocesser. Det betyder at man faktisk kan spise Fondens tryksager.

Spørgsmål og svar om Cradle-to-Cradle