05. Oct. 2017
Grundfosprisen 2017 blev den 5. oktober overrakt til Professor, Ph.d., Irini Angelidaki fra Danmarks Tekniske Universitet, DTU Miljø. Professoren modtager den 15. Grundfospris i rækken. Prisen uddeles af Poul Due Jensens Fond og prissummen beløber sig til 1 million kroner.

Grundfosprisen 2017 blev den 5. oktober overrakt til Professor, Ph.d., Irini Angelidaki fra Danmarks Tekniske Universitet, DTU Miljø. Professoren modtager den 15. Grundfospris i rækken. Prisen uddeles af Poul Due Jensens Fond og prissummen beløber sig til 1 million kroner.

Det var med et stort og beæret smil, Irini Angelidaki modtog årets Grundfospris. Prisen blev uddelt af Niels Due Jensen, der er Bestyrelsesformand for Poul Due Jensens Fond. Irini’s mangeårige arbejde inden for bioenergi har altid været kernen for forskeren:

“Det er en stor ære at modtage Grundfosprisen, og jeg ser det som en stor anerkendelse af mit eget arbejde – men i høj grad også alle de studerende og medarbejdere, der også har bidraget til forskningsresultaterne”, siger Professor Irini Angelidaki. Det er 7. gang en forsker fra DTU modtager Grundfosprisen, der har været uddelt siden 2002.

Pristemaet fokuserer på sustainability

Temaet for Grundfosprisen 2017 var “Teknologier der gør transitionen til et fossiltfrit samfund mulige”, hvilket er et teknologisk område, der harmonerer godt med Poul Due Jensen Fondens samt Grundfos’ kerneværdier. Ønsket var at appellere til en bred forskergruppe, der har fokus på bæredygtighed i forskellige teknologiske sammenhænge, og dette ønske blev indfriet.

Udvikling af fremtidens teknologier

Irini Angelidaki modtager Grundfosprisen som en anerkendelse af hendes forskning inden for biogas og bioteknologi. Hendes forskning har bidraget væsentligt til effektivisering af udvinding af bioenergi i form af biogas fra biomasse og affald. Herved udnyttes ikke-fossile energikilder, som ellers ville gå til spilde, og energien bringes i en form, der umiddelbart kan lagres og udnyttes i samfundets eksisterende infrastruktur. Professor Angelidaki har udviklet en teknologi til injektion af brint i biogas-reaktoren og efterfølgende biologisk omdannelse af kuldioxid og brint til metan og vand. Biogas-processen kan derved tjene som lagringsteknologi for vedvarende energi fra f.eks. sol eller vind med brint som mellemstadium, samtidig med at kuldioxid-udslippet yderligere reduceres. Denne proces er patenteret og på vej til at blive udnyttet industrielt.

Social ansvarlighed og bæredygtighed

Grundfosprisen 2017 blev overrakt ved en stemningsfuld ceremoni den 5. oktober på Grundfos, hvor bl.a. Tommy Wølk, Code of Care, og Peter Nørgaard, stifter og tidl. Direktør for Creativ Company, fortalte om social ansvarlighed på arbejdspladsen. Velgørenheds NGO’en Practical Action’s Energirepræsentant, Aaron Leopold, sluttede ceremonien af og talte om “Energi for alle”.