Aktier i Grundfos
Med 87,8 % af aktierne er Poul Due Jensens Fond hovedaktionær i Grundfos. Medarbejderne i Grundfos ejer 2,1% og stifterens efterkommere 10,1%.

Fonden ønsker, at medarbejderne i Grundfos skal eje flere af aktierne i fremtiden, så det er glædeligt at se, at Grundfos-koncernens medarbejderaktieprogrammer fortsat modtages godt blandt medarbejderne.

Tilbagekøbsforpligtelse
Fonden er forpligtet til og forventes at tilbagekøbe aktier ejet af andre Grundfos-aktionærer, hvis de ønsker at sælge deres aktier. De midler, det kræver at indfri disse forpligtelser, skønnes at andrage 4,7 mia. DKK. Midlerne holdes til rådighed med kort varsel.

Se også: Regnskaber