Aktier i Grundfos
Med 88,1 % af aktierne er Poul Due Jensens Fond hovedaktionær i Grundfos. Medarbejderne i Grundfos ejer 1,3% og stifterens efterkommere 10,6%.

Fonden ønsker, at medarbejderne i Grundfos skal eje 10% af aktierne i fremtiden, så det er glædeligt at se, at Grundfoskoncernens medarbejderaktieprogrammer er blevet modtaget godt blandt medarbejderne.

Tilbagekøbsforpligtelse
Fonden er forpligtet til og forventes at tilbagekøbe aktier ejet af andre Grundfos-aktionærer, hvis de ønsker at sælge deres aktier. De midler, det kræver at indfri disse forpligtelser, og imødekomme disse forventninger, skønnes at andrage 2,1 mia. DKK. Disse midler holdes til rådighed med kort varsel.

Se også: Regnskaber