Kontakt os
Sekretariatet forestår den daglige drift og tager sig af administration, evaluering af donationer, kommunikation og projektudvikling.

 

Poul Due Jensens Fond
Poul Due Jensens Vej 7
8850 Bjerringbro

Tlf: +45 8750 1245
E-mail: PDJF@grundfos.com

CVR-nummer: 83 64 88 13

Christian Hartvig
Fondsdirektør

Christian Hartvig leder Fondens sekretariat og driver den strategiske udvikling. Det er også Christian som udtaler sig til pressen på Fondens vegne.

 

Lisbeth Bech
Sekretær

Lisbeth er det primære ankerpunkt i Fonden, hvad angår administration og økonomi. Hun tager sig desuden af alle henvendelser til Fondens bestyrelsesformand, Niels Due Jensen.

 

Tel:+45 8750 1245

E-mail:libech@grundfos.com

Bettina Bak Rasmussen
Kommunikationsspecialist

Bettina er ansvarlig for Fondens website og sociale medier, billed- og videoarkiv samt diverse kommunikationsprodukter, eksempelvis fondens årsskrift og afrapporteringer til fondsmyndigheden. Hun er desuden hovedansvarlig for at planlægge og afvikle det årlige Grundfospris event.

 

Ellen Marcussen
Programchef, Inklusion

Ellen er ansvarlig for projektudvikling, opfølgning på Fondens engagement inden for arbejdsmarkedsinklusion herunder FN’s verdensmål 8 (Anstændige jobs og økonomisk vækst) og 4 (Kvalitetsuddannelse).

 

Tel:+45 8750 1286

E-mail:emarcussen@grundfos.com

Nils Thorup
Programchef, Vand

Nils er ansvarlig for projektudvikling og opfølgning på fondens globale engagement for at bidrage til opfyldelse af FN’s verdensmål nr. 6: Adgang til rent vand for alle inden 2030.

 

Poul Toft Frederiksen
Rådgiver, Forskning

Poul yder fonden ekspertbistand vedrørende dansk og international forskning af relevans for Grundfos. Til daglig er Poul Principal Scientist i Grundfos.

 

 

 

Anne Bisgaard Christensen
Kommunikationsspecialist (på barsel)

Anne (p.t. på barsel) er ansvarlig for fondens website og sociale medier, billed- og videoarkiv samt diverse kommunikationsprodukter, eksempelvis fondens årsskrift og afrapporteringer til fondsmyndigheden. Hun er desuden hovedansvarlig for at planlægge og afvikle det årlige Grundfospris event.