Bestyrelsens sammensætning
Fondsbestyrelsen består af 12 personer: fire efterkommere af Poul Due Jensen, fire eksternt valgte og fire medarbejderrepræsentanter.

Stifterens efterkommere
Ifølge Fondens Fundats har efterkommere af Poul Due Jensen fire pladser i Fondens bestyrelse. Poul Due Jensens børn kan fortsætte i bestyrelsen så længe de ønsker, men efter det fyldte 70. år genvælges disse af bestyrelsen for en 2-årig periode. Efterkommerne er på valg efter et rotationsprincip.

– Estrid Due Hesselholt CV Estrid Due Hesselholt
– Ingermarie Due Nielsen CV Ingermarie Due Nielsen
– Poul Due Jensen CV Poul Due Jensen
– Annette Due Jensen CV Annette Due Jensen

Eksterne medlemmer
Ifølge Fundatsen skal der i bestyrelsen indgå 4 eksterne medlemmer. Disse vælges af bestyrelsen efter et rotationsprincip og kan genvælges. Kandidater til disse pladser skal være kompetente inden for et eller flere af følgende områder: teknologi, finans, salg eller ledelse. Eksterne bestyrelsesmedlemmer kan ikke samtidig være medlemmer af Grundfos-koncernens ledelse.

– Jens Bager (Formand) CV Jens Bager
 – Ingelise Bogason (Næstformand) CV Ingelise Bogason
– Jens Moberg CV Jens Moberg
– Anne-Birgitte Albrectsen CV Anne-Birgitte Albrectsen

Medarbejderrepræsentanter
De sidste fire pladser i Fondens bestyrelse tilfalder medarbejderrepræsentanter, jævnfør den danske Lov om erhvervsdrivende fonde. Medarbejderrepræsentanter vælges for en fireårig periode blandt Grundfos’ ansatte i hhv. Danmark og EU.

– Zsuzsanna Tóth (HU) CV Zsuzsanna Toth
– Jens Erik Lysdahl (DK) CV Jens Erik Bjørklund Lysdahl
– Torben Ømark (DK) CV Torben Ømark
– Rudolf Martini (A) CV Rudolf Martini

Nyvalg af medarbejderrepræsentanter fandt sted i 2016.

Tre af af Fondsbestyrelsens medlemmer sidder også i bestyrelsen for Grundfos.